Warning: Creating default object from empty value in /customers/f/1/d/montessoribjerred.se/httpd.www/hojt/wp-content/themes/hybrid/library/functions/core.php on line 27 Anmälan till kö till Montessori Bjerred

Anmälan till kö

KöVarje år antas nya barn till förskolan och förskoleklassen. Till förskolan c:a 16 barn och till förskoleklassen 16 barn.

Antagningen regleras utifrån föreningens stadgar som är godkända av PRV och Skolverket.

§9 Intagning till skolorna

Separata kölistor för intagning av barn skall finnas för förskolan och grundskolan. Anmält barns plats i köordningen bestäms av den tidpunkt då anmälan är gjord.

Barn som antas till förskolan skall ha fyllt 1 år innan de börjar och det är på hösttermin som antagningen sker. Antagningen skall kompletteras med en hälsodeklaration som föräldrarna lämnar. Denna förvaras på skolan för att vara tillgänglig vid eventuellt läkarbesök.

Skriftlig förbindelse skall tecknas när ett barn antas vid någon av skolorna.

Villkor för antagning till förskolan är att barnet som är bosatt i Lomma kommun har förtur. Härvid ges företräde åt barn i familj som är medlem i föreningen. Även sådant barn skall anmälas i ordinarie ordning.

Vid antagning till grundskolan har barn som deltagit i Montessoriförskolors verksamhet företräde framför andra barn. Av dessa har familjer med medlemskap företräde framför familjer med barn från annan Montessoriförskolas verksamhet.

Beslut om antagning av barn fattas av rektor. Vid intagning till förskolan skall hänsyn tagas till behovet att åstadkomma lämplig köns- och åldersfördelning bland de antagna barnen. Styrelsen har rätt att frångå antagningsordningen till förskolan enligt §9 i fall då antagning av barn från annan kommun skulle innebära risk för ekonomisk förlust.

För att placera ditt barn i kö till Montessori Bjerred Ekonomisk Förening fyll i anmälningsblanketten här, och skicka den till

Montessori Bjerred
Norra Västkustvägen 80,
237 41 Bjärred

Det går också bra att maila era uppgifter, enligt blanketten, till carina.emmertz@montessoribjerred.se

Observera att det är post- eller maildatum som gäller som anmälningsdatum!