Styrelsen

 

Den nuvarande styrelsen består av:

Ordförande Martin Jönsson
Vice ordförande Jessika Nord
Sekreterare Marie Gralén
Ekonomiansvarig Henrik Uddén
Ledamöter Niclas Nilsson,  Jörgen Ström
Suppleanter Katarina Malmborg,  Per Hidestål