Lärandet

Ett klassrum i en Montessoriskola är gjord för eleven och allt är anpassat för dem och deras användning. En Montessorielev tar ansvar för sin egen inlärning och går på så vis framåt i sin utveckling då hjärnan letar nya utmaningar. Klasserna i en Montessoriskola är åldersintegrerade och detta gör att eleverna tränas i att ta hand om andra och att visa hänsyn samt att skolan blir mer lik samhället efter skolan.

Leave a Reply


* Krävs