Warning: Creating default object from empty value in /customers/f/1/d/montessoribjerred.se/httpd.www/hojt/wp-content/themes/hybrid/library/functions/core.php on line 27 Handlingsplan gällande arbete för en god lärandemiljö vid Montessori Bjerred

Handlingsplan för lärandemiljö i 6-9

Skolan har i uppdrag att verka för en god miljö för utveckling och lärande. Vid Montessori Bjerred försöker vi göra detta genom att skapa relationer med varje elev och se till deras förutsättningar och behov. Vårt mål är att eleverna ska utvecklas till sociala, självständiga och harmoniska individer med goda kunskaper. Vi vill lära eleverna att ta ansvar genom att ge dem ansvar. I arbetet med att bygga upp självkänslan och den inre disciplinen hos eleverna är vi försiktiga med förbud.

Missbrukar eleverna det ansvar och den frihet de får, samt är respektlösa mot sin omgivning, måste detta få konsekvenser. Det är då viktigt att vi vuxna är tydliga och konsekventa, men även arbetar uppbyggande och positivt.

Gemensamma aktiviteter på fritiden stärker trivseln och gemenskapen och är ett komplement till de insatser som görs i skolan.

Insatser och arbetsgång

  • Eleverna fyller i skolans sociala matris och har samtal med respektive mentor baserat på matrisen. Uppföljning sker i slutet av vårterminen 2010. Löpande arbete framöver.
  • Elever i behöver stöd gällande deras sociala utveckling (social matris) får en individuell handlingsplan. Löpande arbete framöver.
  • 6-9:ans trivsel- och ordningsregler utvärderas och omarbetas i början av höstterminen 2010. Personal och elever arbetar aktivt med att reglerna följs. Löpande arbete framöver.
  • Samarbetsövningar och diskussioner kring lärandemiljö ska ske på mentorssamlingarna.
  • Löpande arbete framöver.
  • Temadagar och trivselaktiviteter genomförs för att stärka samhörigheten. Löpande arbete framöver.
  • Insatsbehovet utvärderas i slutet av vårterminen 2010 genom enkätundersökning, lärarobservationer och samtal kring matriserna.
  • Mobiltelefon- och datorpolicy införs under slutet av vårterminen 2010.
  • Lärarna kontaktar klassföräldrarna för att få en struktur kring föräldrabesök på skolan. Start höstterminen 2010.

Leave a Reply


* Krävs