Lärstilar!

På Montessori Bjerred är vi intresserade av lärstilar!
Läs mer om olika lärstilar i Cindys presentation här. Kan du hitta din?

Leave a Reply


* Krävs