Warning: Creating default object from empty value in /customers/f/1/d/montessoribjerred.se/httpd.www/hojt/wp-content/themes/hybrid/library/functions/core.php on line 27 Montessori Bjerreds förskola

Förskolan

  • Vi möter varje barn utifrån deras förutsättningar och behov.
  • Barnen får lära sig det som de är mogna för.
  • Vi tar tillvara på barnets nyfikenhet.
  • Vi anpassar miljön till barnet.
  • Vi stödjer barnets personlighet.
  • Vi uppmuntrar till samarbete.
  • Vi har en god gemenskap mellan de olika stadierna på Montessori Bjerred som bygger på en respekt för varandra.
Byggstart med småbarnen

SMARRIGT. William snart 6 år och lilla syster Emilie 2 år passar på att smaka på tårtan tillsammans med mamma Katarina Engdal. Foto: Tina Nilsson/Lokaldelen

Förskolans verksamhet präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

Vi arbetar efter montessoripedagogiken och följer Lpfö.98 (läroplanen för förskolan, vårt styrdokument från Skolverket.) Förskolan är numera den första instans som barn och föräldrar möter i det livslånga lärandet. ”Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.”

Lpfö.98

”Det jag hör, det glömmer jag
Det jag ser, det kommer jag ihåg
Det jag gör, det förstår jag”
(Kon-Fu-Tse)

Mål för förskolan

I arbetet med barnen tar vi tillvara varje barnen sensitiva perioder.

Ordning
Allt material har sin egen plats på hyllorna.Materialen ska vara kompletta, hela och rena.Barnen har egna platser i hallen för sina kläder. Den yttre ordningen hjälper barnet att bygga upp en inre ordnad struktur och ger trygghet.

Detaljer
Omgivningen och materialen ska vara detaljrikaeftersom barnet upptäcker och fascineras av det.

Språk
Vi främjar barnets språkutveckling genom montessori-materialet och muntliga språkövningar.Språket är barnets redskap till självständighet ochsocial kompetens.

Rörelse
Varje dag har vi utevistelse på eftermiddagarna.Både organiserad och fri lek ges utrymme. Varje kognitiv inlärning sker med hjälp av rörelse.

Socialt
Barnen tillåts att respektera både sina egna ochandras önskningar. Det finns ett exemplar av varje material. Detta inbjuder till samarbete och tålamod.