Tantens Hus med avdelningarna Snäckan & Kringlan 1-3år

I småbarnsgrupperna Snäckan & Kringlan i Tantens Hus har barnet en möjlighet att börja när det fyllt ett år.

Varje barn bemöts individuellt och får med Montessoripedagogiken utveckla självständighet, motorik, koncentration och social förmåga i en kärleksfull och varm miljö. Miljön ger barnet möjlighet att använda alla sina sinnen – känsel, syn, hörsel, lukt och smak – att utforska världen.