Warning: Creating default object from empty value in /customers/f/1/d/montessoribjerred.se/httpd.www/hojt/wp-content/themes/hybrid/library/functions/core.php on line 27 Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan

Foto av Thomas Ricker/Flickr

Varje förskola och skola måste ha en likabehandlings-plan.

Syftet ska vara att främja allas lika rättigheter oavsett kön, ålder, könsövergripande identitet eller uttryck etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning samt att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.

Alla barn är välkomna till vår förskola och skola. Vi accepterar olikheter och likheter och ser det som en tillgång och förutsättning för utveckling.

Konflikter är en naturlig del i det mänskliga samspelet och får oss att växa som individer.

Det är de vuxnas ansvar att stötta och ge barnen viktiga redskap för hur de ska kunna lösa sina konflikter på bästa sätt.

Det barn eller den vuxne som upplever att den blivit kränkt tar vi alltid på allvar!

Utgångspunkt är den kränkta personens upplevelser.

Till dig som barn och elev

Vår ambition är att alla våra barn och elever skall trivas och känna samhörighet med förskolans och skolans personal och varandra. Det är en av de viktigaste förutsättningarna för att en god inlärning skall kunna ske.

Om du någon gång blir utsatt för mobbning, våld, hot, trakasserier eller kränkande behandling, vill vi att du omedelbart kontaktar en vuxen som du känner förtroende för.

Detta gäller också dig som känner någon som är utsatt.

Till dig som vårdnadshavare

Om du misstänker att ditt eller något annat barn utsätts för kränkande behandling ska du kontakta ditt barns ansvariga pedagog eller mentor. I specifika fall kan du kontakta skolans rektor eller förskolans föreståndare, kurator eller skolsköterska.

Det är svårt att ta till sig att ens eget barn mobbar andra. Men om det är så måste du göra något åt det. Om du misstänker att ditt barn utsätter andra för kränkande behandling råder vi dig som vårdnadshavare att göra helt klart för barnet att du inte accepterar mobbning och att du ser mycket allvarligt på ett sådant beteende.

likabeh.plan 2015

3 responses to “Likabehandlingsplan”

 1. Missusanna

  Hej,
  varför går det inte att öppna, köra filen, eller som jag också provade; ladda hem den och därefter försöka öppna den? Likabehandlingsplanen bör ju kanske inte vara så oåtkomlig? Hojta gärna till när man kan läsa den, jag kan inte hitta något liknande, alltså era anti-kränknings-mobbningsstrategier, eller så är det fel på våra datorer här hemma, men det verkar som om jag kan läsa allt annat på hemsidan.
  Susanna Holm

 2. Missusanna

  Hej igen,

  stryk kommentaren, jag hittade det till slut, på sista datorn här hemma, tydligen så visade två av datorerna ej upp den extra menyn, till höger om policies, så när jag kollade nu igen på den tredje så hittade jag en hel menyrad till. Konstigt….vet du Micke varför? Har precis fått min sambos jobbdator som varit inne på en ”datorklinik” och blivit rensad och gullad med. Vad kan det bero på tror du? Finns det någon inställning som de har missat?
  Susanna

 3. DataMicke

  Jag ska kolla detta strax.

Leave a Reply


* Krävs