Warning: Creating default object from empty value in /customers/f/1/d/montessoribjerred.se/httpd.www/hojt/wp-content/themes/hybrid/library/functions/core.php on line 27 Skolhälsovård

Mer info om skolhälsovården

Välkomna till skolhälsovården på Montessori Bjerred!

Jag heter Marie Persson Söderberg och är skolsköterska.

Jordgubbar

Skolhälsovården arbetar för att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras kroppsliga och själsliga hälsa samt verka för sunda levnadsvanor hos dem.

Skolhälsovården omfattar såväl hälsokontroller och enklare sjukvård som vaccinationer enligt Socialstyrelsens program samt elevvårdsarbete i samarbete med elevvårdsteamet. Hälsobesöken genomförs återkommande under skoltiden enligt skolhälsovårdens basprogram där samverkan med föräldrar är av största vikt. Skolhälsovården är frivillig och vårdnadshavare får ett skriftligt erbjudande om vaccination.

Individuella hälsosamtal

En tyngdpunkt i det hälsofrämjande arbetet är individuella hälsosamtal med elever samt undersökningar för att tidigt upptäcka avvikelser. Fokus ligger i att försöka stärka elevens självkänsla och stimulera till att göra egna medvetna val samt att stärka det friska hos varje individ.

Skolsköterskans uppgift är att tillföra medicinsk kompetens och omvårdnads-kompetens och att ha ett nära samarbete med skolans övriga personal för att skapa optimala förutsättningar för elevernas hälsa, lärande och trygghet.

Skolläkare

Skolläkare, dr Munira Al-Saadi träffar de elever som tillsammans med förälder beställer tid för besök.

Sträng sekretess

För skolhälsovården dvs. skolsköterskan och skolläkaren gäller samma sekretess som inom hälso- och sjukvården.

Skolhälsovårdens basprogram

F-klass:      Hälsosamtal, längd, vikt, syn- och hörselkontroll
2:a klass:   Längd, vikt och synundersökning
4:e klass:   Hälsosamtal, längd, vikt, ryggkontroll samt vaccination mot
difteri /stelkramp/kikhosta
6:e klass:   Vaccination mot mässling/påssjuka/röda hund
7:e klass:   Hälsosamtal, längd, vikt och ryggkontroll
Eleverna erbjuds vaccinationer enligt följande:Födda före år 2002:1.       Åk 4: vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta.2.       Åk 6: vaccination mot mässling, påssjuka, röda hund.

Födda år 2002 och senare:

1.       Åk 2: vaccination mot mässling, påssjuka, röda hund.

2.       (Åk 8: vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta).

 

Jag kan nås via telefonnummer 297189, lägg en lapp i min postlåda eller via mail: marie.persson@montessoribjerred.se. Lämna namn och telefonnummer så ringer jag upp så fort jag får möjlighet. Under en period kommer min närvaro på skolan att vara något oregelbunden och schemat kan komma att förändras.

Med vänlig hälsning Marie.

Välkomna.

 

Leave a Reply


* Krävs