Ej inloggad

Du måste logga in för att se medlemsinställningarna.

Skolkuratorn

Kontakt

Vår skolkurator heter Anna Axelsson och träffas hos oss på måndagar och onsdagar i samma rum som skolsköterskan (som har andra tider). Det går bra att nå henne via mail, anna.axelsson@montessoribjerred.se och via telefon, 046-297189.

Vad gör skolkuratorn?

Som skolkurator arbetar jag för att förbättra den psykosociala skolmiljön.

Jag arbetar på individnivå – med enskilda samtal, stöd och rådgivning till elever gällande t ex skoltrötthet, problem med kompisar, ensamhet, dödsfall, föräldrars skilsmässa mm.

Gruppnivån – består av arbete med grupper som t ex ART. Vi arbetar med sociala färdigheter genom rollspel, värderingsövningar och känslokontroll. I grupperna ges eleverna möjlighet att få bättre självkännedom och verktyg att bli framgångsrika i sitt sociala liv.

Jag har på organisationsnivån – samarbete med rektor, skolpersonal, skolsköterska och föräldrar. Jag är delaktig i Trygghetsteamet som fortlöpande diskuterar och lyfter upp frågor gällande skolans förebyggande och åtgärdande arbete.

Skolkuratorn har tystnadsplikt…
Detta innebär att en skolkurator inte får föra vidare känsliga uppgifter om en människas personliga förhållanden utan samtycke från personen i fråga.

… och anmälningsplikt
Anmälningsplikt innebär att all personal på skolan, inte bara kurator, är skyldig enligt socialtjänstlagen att anmäla till socialnämnden om de i sitt arbete får veta något som ger misstankar om att ett barn far illa eller att socialtjänsten måste ingripa för att skydda ett barn. Det är alltid socialtjänsten som gör utredning och bedömning.Vänliga hälsningar
Anna Axelsson

Skolkurator
Montessori Bjerred

Leave a Reply


* Krävs