Warning: Creating default object from empty value in /customers/f/1/d/montessoribjerred.se/httpd.www/hojt/wp-content/themes/hybrid/library/functions/core.php on line 27 policy
Sjukanmälan

Sjukanmälan

Sorry, but you do not have permission to view this content.

Ordningskontrakt i 6-9

Ordningskontrakt i 6-9

Vi är väl införstådda med att denna överrenskommelse är en avsiktsförklaring som ligger till grund för den goda skolmiljön på Montessori Bjerred. Vi accepterar genom undertecknandet därmed ansvaret att bidra till denna goda skolmiljö.

3-5:an om respekt

3-5:an om respekt

I vår klass visar vi respekt genom att: ge uppåtpuffar hålla tiden arbeta tyst lyssna och se på den som pratar hjälpa till att plocka undan gå inomhus vara rädd om materialet gå runt om när du ska till ett annat rum komma in tyst i ett rum

Förväntningar

Förväntningar

Som förälder i föreningen Montessori Bjerred kan du förvänta dig att vi som arbetar här: bemöter dig och ditt barn med respekt arbetar utifrån varje barns individuella förutsättningar och behov uppmuntrar ditt barn att utvecklas och att ta sig an nya utmaningar utifrån ett holistiskt perspektiv, dvs. socialt, intellektuellt, emotionellt, fysiskt, motoriskt och moraliskt arbetar […]

Riktlinjer för elevernas insamling av pengar till klassresan i årskurs 9

Riktlinjer för elevernas insamling av pengar till klassresan i årskurs 9

Sorry, but you do not have permission to view this content.

Policy och syfte gällande skolresor i skolår 9

Policy och syfte gällande skolresor i skolår 9

Policy och syfte gällande skolresor i skolår 9 på Montessori Bjerred

Foto av Thomas Ricker/Flickr

Likabehandlingsplan

Varje förskola och skola måste ha en likabehandlingsplan. Syftet ska vara att främja allas lika rättigheter oavsett kön, ålder, könsövergripande identitet eller uttryck etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning samt att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. Alla barn är välkomna till vår förskola

Mobiltelefon- och datorpolicy i 6-9

Mobiltelefon- och datorpolicy i 6-9

Vi vill lära eleverna att ta ansvar genom att ge dem ansvar. I arbetet med att bygga upp den inre disciplinen hos eleverna är vi försiktiga med förbud. Dock tror vi att en policy gällande mobiltelefoner och datorer kan hjälpa eleverna att nå en hög inre disciplin.

Övergripande ordningsregler

Övergripande ordningsregler

Ordningsregler vid Montessori Bjerred grundskola, fritidshem och förskola är övergripande regler med konsekvenser som gäller alla barn och elever. Varje läsår upprättas också trivselregler i varje arbetslag/avdelning av personal och elever/barn tillsammans. Dessa utvärderas årligen.

  • Sidan 1 av 2
  • 1
  • 2
  • >