PEDAGOGIK

Montessori Bjerred följer samma läroplaner som andra förskolor och grundskolor men kombinerar dessa med montessoripedagogik för att ge barnen bästa möjliga start i livet. Montessoripedagogiken utvecklades av Maria Montessori, Italiens första kvinnliga läkare och en av 1900-talets främsta pedagoger, och bygger på sex grundläggande principer, nämligen förberedd miljö, frihet/ansvar, individualisering/samarbete, hjälp till självhjälp, konkretion/motorik och helhet/fredstanke.

Utgångspunkten är att alla barn är nyfikna, fulla av upptäckarglädje och ivriga att pröva på och lära sig nya saker. Dessutom varierar deras intressen med ålder och mognad. Intresseförändringarna följer dock ett givet mönster hos alla barn – från de allra tidigaste intressena som att lära sig äta själv, gå och prata till intressen som exempelvis läsning, matematik, och fysik. Under dessa olika mognadsfaser är barnen särskilt mottagliga för en viss typ av kunskap. En viktig del i montessoripedagogiken är att ta tillvara dessa känsliga perioder för att på så sätt underlätta barnens individuella utveckling.

Känner du till Maria Montessori?
Klicka här för mer information.

 Logo liggande vit

Förebild för omtanke, engagemang och lärande för livet


Montessori Bjerred
Norra Västkustvägen 80
237 41 Bjärred
046-29 71 80
InfoMentorFölj oss på Facebook
Ställ dig i köKontakta oss

                                                                   

Text: Jessika Nord • Grafisk form: Carol Sjögren
 Foto: Malin Kihlström • Teknik: Joachim Karlsson
Webmaster: Mikael Matteoni
© Montessori Bjerred 2015-2016