PERSONAL

Montessori Bjerred är Lomma kommuns enda friskola. Skolan drivs som en ekonomisk förening utan vinstintresse med en styrelse bestående av föräldrar med barn i skolan. I förskolan finns det totalt tolv förskollärare och i grundskolan har vi sammanlagt 20 lärare. Eftersom vi använder oss av individanpassad montessoripedagogik har det stora flertalet av våra förskollärare och lärare byggt på sin examen med en montessoripedagogisk utbildning. Det gör dem till utmärkta pedagoger som inspirerar och stimulerar eleverna till nya upptäckter varje dag.

Vill du veta mer om vår pedagogik?
Klicka här för mer information.

 Logo liggande vit

Förebild för omtanke, engagemang och lärande för livet


Montessori Bjerred
Norra Västkustvägen 80
237 41 Bjärred
046-29 71 80
InfoMentorFölj oss på Facebook
Ställ dig i köKontakta oss

                                                                   

Text: Jessika Nord • Grafisk form: Carol Sjögren
 Foto: Malin Kihlström • Teknik: Joachim Karlsson
Webmaster: Mikael Matteoni
© Montessori Bjerred 2015-2016