Förskola

Du som har barn i åldern 1-5 år, välkommen att ta en närmare titt på Montessori Bjerreds förskola! Vi är omgivna av en underbar gammal fruktträdgård med gott om utrymme för lek och rörelse. I ”Tantens hus” har vi tre avdelningar med nio barn, 1-3 år, per avdelning och i ”Barnens hus” tre avdelningar med 13-14 barn, 3-5 år, per avdelning. Vi arbetar enligt Montessoripedagogiken och följer förskolans läroplan, Lpfö, för att ge barnen bästa möjliga start i livet. Här får våra små tidigt bekanta sig med såväl matematik och språk som kultur och gymnastik.

Förskolan har barnskötare och förskollärare, de flesta specialutbildade Montessoripedagoger. Vi bemöter varje barn individuellt, för att göra dem självständiga och utveckla social förmåga såväl som motorik och koncentration. Praktiska vardagsövningar och ett stort utbud av Montessorimaterial stimulerar barnens nyfikenhet och lockar till lärande. Vi arbetar med spännande och viktiga teman, och vi är utomhus stort sett alla eftermiddagar – under sommarhalvåret flyttar vi gärna ut vårt material! Allt i en kärleksfull och varm miljö, som vi lämnar för en utflykt då och då.

Intresseanmälan