maria montessori

”Världen börjar med barnen”
Maria Montessori (1870-1952)

Det var den italienska läkaren Maria Montessori som skapade Montessoripedagogiken. Under sina studier blev hon fascinerad av att utbilda barn med särskilda behov. Hon startade en skola i slummen i Rom där hon lärde eleverna att utveckla sina färdigheter i sin egen takt – ”spontan egenutveckling”. Idag används pedagogiken i runt 20 000 skolor, offentliga och privata, världen över.

Maria Montessori använde en rad material för att väcka barnens intresse. När ett barn var redo att lära sig nya och svårare uppgifter guidade hon inledningsvis barnet för att underlätta inlärningen. Därefter uppmuntrades barnet att klara sig på egen hand.

Det sägs att hon låste in allt utbildningsmaterial i ett skåp vid dagens slut, men vid ett tillfälle när hon glömt att låsa skåpet hade barnen plockat ut materialet och börjat att arbeta. Maria Montessori drog slutsatsen att barnen kunde ges stor frihet att arbeta självständigt. Hon ersatte skåpet med öppna hyllor så att barnen kunde välja vad de ville arbeta med.

Hon engagerade också barnen i vardagliga aktiviteter som att städa och putsa skor. Med fokus på hela individen stimulerade hon dem till självständighet, självdisciplin och självförtroende.

Detta är Maria Montessori:

  • Född 1870 i Chiaravalle i Italien.
  • Utbildad i medicin vid Roms universitet.
  • En av Italiens första läkare.
  • Författare – första boken intog snabbt topplistan över icke-skönlitterära böcker i USA.