grundskola

Du som söker en trygg, pedagogisk och kunskapsorienterad skola för ditt barn, välkommen att ta en närmare titt på Montessori Bjerreds skola! Vi är en komplett grundskola med åldersblandade klasser och stor gemenskap. Det som skiljer oss från traditionella skolor är den individanpassade Montessoripedagogiken – som bidrar till att stötta, inspirera och göra eleverna självständiga.

De åldersblandade klasserna gör barnen trygga. Elever från alla klasser spelar fotboll tillsammans på rasterna och det är naturligt för både yngre och äldre att hjälpa varandra i skolarbetet.

Vi erbjuder:

  • Årskurs F-2 för elever 6-8 år.
  • Årskurs 3-5 för elever 9-11 år.
  • Årskurs 6-9 för elever 12-15 år.

Hos oss får ditt barn utvecklas efter sina egna förutsättningar. Pedagogerna motiverar varje elev att söka kunskap och lär dem att arbeta självständigt med självrättande arbetsmaterial. Flexibla arbetspass ger eleverna möjlighet att söka kunskap som de är särskilt intresserade av, samtidigt som de får den tid de behöver för att avsluta arbetsuppgifter. Att styra över sin kunskapsinhämtning är en viktig del av Montessoripedagogiken.

Så här arbetar vi:

  • Från årskurs 3 har alla elever tillgång till en egen bärbar dator.
  • Högstadieelever arbetar efter egen veckoplanering – en förberedelse för gymnasiet.
  • Betyg ger vi från årskurs 6.
  • Vi följer den nationella läroplanen, Lgr 11.
  • I årskurs 3, 6 och 9 har vi nationella prov.

Även på fritis – för barn upp till tolv år – månar vi om barnens egna behov, såväl som träningen i att vara del av en grupp. Alla ska få möjlighet att leka, skapa, undersöka och utveckla meningsfulla intressen, själv och tillsammans med andra.

Intresseanmälan