Rektor har ordet

”Det är en glädje att få leda och utveckla Montessori Bjerred, denna fina skola som jag och personalen är så stolta över. En skola där vi arbetar för att varje barn ska utvecklas som människa och i sitt lärande, och där alla elever ska bli behöriga till det gymnasieprogram de vill gå.

Vi har en tydlig värdegrund i vårt arbete med barnen: våga utvecklas, skapa gemenskap, sprida glädje och känna trygghet. Dessa viktiga värderingar ska styra och vägleda oss i vår attityd och våra handlingar, varje dag och i hela verksamheten.

Vi ser till att eleverna får utmanande uppgifter som väcker deras nyfikenhet och intresse, uppgifter som ger dem arbetslust och en vilja att lära sig mer. Och vi är angelägna att hålla oss i framkant när det gäller teknisk utveckling. Vi kombinerar ny teknik med det som är vår kärna – Montessoripedagogiken. Denna pedagogik ger oss en naturlig anknytning och ett värdefullt utbyte med många andra Montessoriskolor, både i vår närhet och internationellt.”

Lisbeth Andersson, rektor, Montessori Bjerred