pedagogik

Montessori Bjerred följer de nationella läroplanerna för förskola, grundskola och fritidshem. De metoder vi använder i lärandet är i enlighet med Montessoripedagogiken – för att ge barnen, och ungdomarna, bästa möjliga start i livet. Pedagogiken utvecklades av Maria Montessori, Italiens första kvinnliga läkare och en av 1900-talets främsta pedagoger.

Montessoripedagogiken bygger på sex principer:

  • Förberedd miljö.
  • Frihet och ansvar.
  • Individualisering och samarbete.
  • Hjälp till självhjälp.
  • Konkretion och motorik.
  • Helhet och fredstanke.

Alla barn är nyfikna, fulla av upptäckarglädje och ivriga att lära nya saker. Intresset varierar med ålder och mognad, från utmaningar som att lära sig äta själv, prata och gå till att läsa, räkna och göra fysiska experiment. Under dessa faser är barnen mottagliga för olika kunskap. En viktig del i pedagogiken är att ta tillvara dessa känsliga perioder för att stärka lärandet och underlätta den individuella utvecklingen.

Mer om Maria Montessori